Op dit moment

Musica Marlissa voert op dit moment geen activiteiten uit. Met ingang van februari 2019 ben ik werkzaam als vakleerkracht muziek op de Professor Groenschool in Amersfoort, Speciaal Onderwijs voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis. Voor mij inhoudelijk een nieuwe uitdaging en een vaste school om mooie dingen op te bouwen.

Top