Pianoles

monika pianolesIk geef pianoles in Hoogland in mijn eigen muziekruimte, aan zowel kinderen als volwassenen. De lestijden zijn woensdag- en donderdagmiddag.

Kinderen
Uw kind kan bij mij in Hoogland piano leren spelen. We kijken samen wat het beste bij hem of haar past: Eerst maar eens met de klanken van de piano spelen, of aan de slag om liedjes te leren spelen?
Samen gaan we op ontdekking uit om de piano te leren kennen, om noten te leren lezen en om de vingers de weg te wijzen op al die toetsen. Ook laat ik regelmatig mooie pianomuziek horen zodat uw kind kan proeven wat voor moois er allemaal is.

Het leuke van pianospelen is er al gauw muziek ontstaat: de toetsen doen hun werk immers vanaf het begin! Na een paar maanden klinkt het al best aardig.

Uw kind mag eerst met mij en de piano kennis komen maken: Ik geef twee keer een half uur les. Daarna mag u samen met uw kind beslissen of het bij mij meer wil leren. U meldt hem of haar dan aan voor de rest van het schooljaar.

Volwassenen
Ook volwassenen kunnen nog piano leren spelen. In feite is dat niet veel anders dan voor kinderen… u bepaalt wat u wilt leren en we kijken op welke manier(en) dat het beste kan. Noten leren lezen, liedbegeleiding of improvisatie – er is veel mogelijk!

Tarieven 2018/2019:
Proeflessen: € 12,- voor twee lessen van 30 minuten, contant af te rekenen bij de eerste proefles. Na de tweede proefles beslist u of u of uw kind doorgaat.

Kinderen (les aan personen t/m 21 jaar is vrij van BTW) per les en per jaar
20 minuten € 15,- wekelijks 37 x € 15,- = € 555,- —
30 minuten € 20,- wekelijks 37 x € 20,- = € 740,- —
45 minuten € 30,- wekelijks 37 x € 30,- = € 1110,- tweewekelijks: 19 x €30,- = € 570,-

Volwassenen (hiervoor is BTW verschuldigd) per les en per jaar
30 minuten € 25,- wekelijks 37 x € 25,- = 925,- tweewekelijks: 19 x € 25,-= € 475,-
strippenkaart 8 x € 28,- = 224,-
45 minuten € 37,- wekelijks 37 x € 37,- = 1369,- tweewekelijks: 19 x € 37,- = € 703,- strippenkaart 8 x € 40,- = 320,-

Algemene Voorwaarden pianoles Musica Marlissa
♫ Er is wekelijks, dan wel tweewekelijks les, afhankelijk van wat je hebt aangekruist. Er is rekening gehouden met eventuele feestdagen. De lessen starten in de tweede week van het schooljaar. Er gelden de schoolvakanties voor Midden-Nederland plus een week in mei of juni, tenzij anders afgesproken.
♫ De lesovereenkomst (behalve strippenkaart) wordt voor 1 jaar aangegaan voor de loop van een schooljaar. Wanneer de leerling later in het schooljaar begint, wordt het lesgeld over de resterende tijd berekend.
♫ Een strippenkaart heeft 8 strippen en is een jaar geldig met ingang van de eerste strip = les. Openstaande strippen worden niet terugbetaald en mogen ook niet naar een volgende periode meegenomen worden.
♫ Mocht de docent een keer ziek zijn, wordt de 1e les gewoon doorbetaald, vanaf de 2e keer worden de lessen in overleg ingehaald of vergoed. Bij langdurige ziekte zorgt Musica Marlissa voor vervanging.
♫ Bij ziekte of verhindering van de leerling blijft lesgeld verschuldigd. Ben je langer dan twee keer achter elkaar ziek dan staken we de lessen tot nader order. Vanaf de 4e keer zoeken we samen naar een oplossing.
Een keer per jaar kan één les ingehaald worden, mits de leerling zich minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld. De les wordt aangeboden op een door de docent voorgesteld tijdstip.
♫ Wanneer er niet aan de afgesproken betalingen wordt voldaan behoudt Musica Marlissa zich het recht voor om de lessen te staken.

 

Top